Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6030/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6030/TC/TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2002

 

CÔNG VĂN

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6030 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU, GTGT THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Kính gửi: Tổng cục hải quan

Trả lời công văn số 1093/TCHQ-KTTT ngày 15/3/2002 của Tổng cục Hải quan phản ánh những vướng mắc trong việc áp dụng những nguyên tắc tính thuế nhập khẩu và giải quyết không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là thiết bị đồng bộ do doanh nghiệp trúng thầu nhập khẩu cung cấp cho dự án; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc phát sinh trong việc phân loại và tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với một tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ trong trường hợp một số đơn vị sử dụng máy móc thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ không nhập khẩu trực tiếp hoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầu đứng ra nhập khẩu hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu hoặc đơn vị thứ 3 ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp trúng thầu đứng ra nhập khẩu, ngày 23/4/2002, Bộ Tài chính đã có công văn số 3928 TC/TCT gửi lấy ý kiến các Bộ/Ngành.

Căn cứ quy định hiện hành tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc phân loại hàng hoá nhập khẩu là tập hợp các máy móc của thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ; Tham khảo ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2892BKH/TC ngày 10/05/2002, của Bộ Thương mại tại công văn số 1934/TM-ĐT ngày 20/5/2002, của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2024/TCHQ-KTTT ngày 08/5/2002; thì:

- Dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ mà trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu làm tài sản cố định của doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp trong dây truyền thiết bị đồng bộ đó có cả loại thiết bị máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế giá trị gia tăng cho cả dây chuyền đó. Để xác định thiết bị máy móc, dây chuyền thiết bị đồng bộ không phải nộp thuế giá trị gia tăng đơn vị phải xuất trình một số loại hồ sơ. Ví dụ như, phải xuất trình giấy báo trúng thầu và hợp đồng bán cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu (nếu cơ sở nhập khẩu để cung cấp cho dự án trúng thầu).

Như vậy nếu đơn vị sử dụng máy móc thiết bị đồng bộ không nhập khẩu trực tiếp hoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầu đứng ra nhập khẩu hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, đáp ứng các quy định về thủ tục hồ sơ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 nêu trên thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng cho máy móc, thiết bị đồng bộ đó.

- Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp máy móc, thiết bị thuộc các nhóm, phân nhóm hàng của các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành, đáp ứng các quy định của Thông tư số 99/2000/TT-BTC nêu trên nhưng đơn vị sử dụng máy móc thiết bị đồng bộ không nhập khẩu trực tiếp hoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầu đứng ra nhập khẩu hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, thì cũng được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thu thuế nhập khẩu.

Hồ sơ để doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu làm căn cứ xác định không phải nộp thuế giá trị gia tăng hoặc được phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu trong trường hợp đơn vị sử dụng không nhập khẩu trực tiếp hoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị nhập khẩu trúng thầu nhập khẩu hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, bao gồm:

+ Dự án đầu tư của đơn vị đầu tư có ghi rõ danh mục thiết bị.

+ Giấy báo trúng thầu ghi rõ tên đơn vị trúng thầu và hàng hoá mời thầu phù hợp với dự án đầu tư.

+ Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị giữa nhà thầu với chủ đầu tư phù hợp với kết quả trúng thầu.

+ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu máy móc thiết bị giữa đơn vị trúng thầu với đơn vị nhập khẩu uỷ thác cho đơn vị trúng thầu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện. Công ty TNHH Thiên xứng liên hệ với cơ quan Hải quan để được xử lý cụ thể.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6030/TC/TCT ngày 18/06/2002 của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!