Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6002 TC/TCDN ngày 10/06/2003 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Số hiệu: 6002TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 10/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6002 TC/TCDN
V/v quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc cp
 - Các Tổng Công ty Nhà nước.

Theo qui định tại Điểm 1, Mục III Phần thứ hai Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: “Báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp tại thời điểm định giá”. Vừa qua, một số Bộ, Tổng Công ty có ý kiến phải chờ quyết toán thuế mới tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp dược nên ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hoá, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân và Tổng Công ty Nhà nước dự kiến thời gian tiến hành xác định giá trị của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và thông báo cho Cục thuế các tỉnh, thành phố biết để phối hợp.

Cục thuế có trách nhiệm chủ động bố trí cán bộ thực hiện quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp phù hợp với thời gian xác định giá trị doanh nghiệp đã được thông báo.

2. Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn chưa hoàn thành quyết toán thuế thì đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân, Tổng Công ty Nhà nước căn cứ vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp để xác định giá trị doanh nghiệp (kể cả việc xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp về thuế và thực hiện phân phối, lợi nhuận). Khoản chênh lệch phát sinh sau khi có quyết toán thuế được điều chỉnh vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6002 TC/TCDN ngày 10/06/2003 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status