Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

Số hiệu: 592/TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 16/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 592/TC/VP
Về việc đính chính quyết định 164/2002/QĐ-BTC  ngày 27/12/2002 của Bộ tài chính  

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 592/TC-VP NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 164/2002/QĐ-BTC NGÀY 27/12/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/12/2002, Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu. Do sơ suất trong in ấn nên phát sinh một số sai sót, Bộ Tài chính xin đính chính lại một số điểm cụ thể sau đây:

1- Mức giá nhập khẩu tối thiểu của một số loại xe ô tô chở khách Hàn Quốc quy định Mục II, Phần F, nhóm 1 (trang 32) của Bảng giá tối thiểu các mặt hàng thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa lại như sau:

Mặt hàng

Đơn vị tính

Giá tối thiểu tại QĐ số 164/2002/QĐ-BTC (USD)

Đính chính

F. Xe ô tô Hàn Quốc

….

3. Loại từ 10 đến 12 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

4. Loại từ 13 đến 15 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

5. Loại từ 16 đến 26 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

6. Loại từ 27 đến 30 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

7. Từ 31 đến 40 chỗ ngồi

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

8. Loại từ 41 đến 50 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

9. Loại từ 51 đến 60 chỗ ngồi:

- Sản xuất từ 1998 đến 2000

- Sản xuất từ 2001 trở về sau

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

8.000,00

9.000,00

9.500,00

11.000,00

11.500,00

13.000,00

14.000,00

15.500,00

16.000,00

17.500,00

19.000,00

20.500,00

25.500,00

27.000,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

13.000,00

16.000,00

17.500,00

22.500,00

24.500,00

28.000,00

30.000,00

35.000,00

38.000,00

43.000,00

46.000,00

2- Điểm 1.6, Mục I, Phần J nhóm 1 (trang 33) của bảng giá tối thiểu các mặt hàng thuộc DanhmMục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ/BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa lại như sau:

Quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC

Đính chính

Xe việt dã gầm cao tính bằng giá xe Isuzu Trooper Nhật Bản, có cùng dung tích và năm sản xuất

Xe việt dã gầm cao tính bằng giá xe Nissan Pathfinder Nhật Bản, cùng loại, có cùng dung tích và năm sản xuất

3- Điểm 1.6, Mục II, Phần J, Nhóm 1 (trang 35) của Bảng giá tối thiểu các mặt hàng thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ/BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa lại như sau:

Quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC

Đính chính

Xe việt dã gầm cao tính bằng giá xe Isuzu Trooper Nhật Bản, có cùng dung tích và năm sản xuất

Xe việt dã gầm cao tính bằng 65% giá xe Nissan Pathfinder Nhật Bản, cùng loại, có cùng dung tích và năm sản xuất

Bộ Tài chính xin thông báo để các đơn vị được biết và thành thật cáo lỗi.

 

Đinh Văn Nhã

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101