Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5859/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5859/TC-QLCS
Về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5859/TC-QLCS NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRỤ SỞLÀM VIỆC CHO CÁC CƠ QUAN HCSN

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 5 năm 2002, của Bộ Tài chính đã họp với Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức sơ kết công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 5 năm 2002, hầu hết các địa phương trong cả nước đã triển khai thực hiện việc kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN. Một số địa phương đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN đóng trên địa bàn như: Bến Tre, Hà Tây, Sơn La, Phú Thọ, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Bắc Giang, Quảng Bình... Riêng tỉnh Bến Tre đã mở rộng đối tượng cấp giấy chứng nhận đến cả đất công do Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý. Các tỉnh còn lại đang lập hồ sơ về đất và nhà thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN thực hiện kê khai đăng ký để nhận giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN.

Tuy nhiên, công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quá chậm, cá biệt một số địa phương chưa triển khai như: thành phố Hải Phòng, tỉnh Khánh Hoà. Mặt khác cơ quan, đơn vị HCSN trung ương đóng tại địa phương chưa tích cực kê khai đăng ký để nhận giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc.

Căn cứ báo cáo của các địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Việc thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là thực sự cần thiết, giúp cho địa phương nắm được quỹ nhà, đất của nhà nước đang giao cho các cơ quan, đơn vị HCSN quản lý, sử dụng; làm căn cứ để quản lý và xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hàng năm và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan HCSN trong việc quản lý tài sản nhà nước.

2- Các địa phương cần quyết tâm thực hiện tốt việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho tất cả các cơ quan HCSN bao gồm cả các cơ sở nhà đất giao cho các đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng (như: bệnh viện, trường học, nhà bảo tàng, trạm trại nghiên cứu khoa học, cơ sở thi đấu thể thao, nhà biểu diễn nghệ thuật...) phấn đấu đến cuối năm 2003 sẽ hoàn thành công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3- Sở Tài chính - Vật giá địa phương cần báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố kết quả sơ kết này và kế hoạch triển khai tiếp việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN tại địa phương. Đối với cơ quan, đơn vị HCSN trung ương đóng trên địa bàn địa phương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành trung ương chỉ đạo các đơn vị này thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khai đăng ký để nhận giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc.

Đề nghị UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị HCSN đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc để góp phần thực hiện đổi mới trong công tác quản lý tài sản công.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5859/TC-QLCS ngày 12/06/2002 của Bộ Tài chính về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233