Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp phát vốn đầu tư bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 1999

Số hiệu: 5774/TC-ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 16/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5774/TC-ĐTPT
Về việc cấp phát vđt bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vđt năm 1999

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5774/TC-ĐTPT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC CẤP PHÁT VĐT BỔ SUNG NĂM 1999 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VĐT NĂM 1999

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Tổng Công ty 91, cơ quan trung ương các Đoàn thể.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 7/9/1999 của Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999, Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 24/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển năm 1999, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc cấp vốn đầu tư bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 1999 như sau:

I. VỀ CẤP VỐN ĐẦU TƯ BỔ SUNG NĂM 1999

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, cơ quan Trung ương các Đoàn thể (sau đây gọi tắt là Bộ) và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) khẩn trương giao kế hoạch cho các chủ đầu tư theo đúng danh mục dự án được bổ sung kế hoạch năm 1999 theo Công văn số 75/BKH-TH ngày 27/8/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mọi trường hợp bố trí danh mục dự án và mức vốn được bổ sung khác với thông báo nêu trên đều phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đúng tiến độ; khi có khối lượng XDCB hoàn thành, tiến hành nghiệm thu và gửi ngay hồ sơ đến cơ quan cấp vốn để thanh toán, tránh để dồn vào cuối năm gây căng thẳng cho Ngân sách Nhà nước.

3. Đối với các dự án đầu tư XDCB do địa phương quản lý, Bộ Tài chính trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách địa phương, Sở Tài chính vật giá chuyển vốn sang Cục Đầu tư phát triển để cấp phát thanh toán theo quy định hiện hành.

4. Vốn bổ sung kế hoạch năm 1999 được thanh toán cho khối lượng XDCB thực hiện đến 31/12/1999. Thời hạn thanh toán được kéo dài đến hết ngày 30/01/2000 và hạch toán ngân sách vào niên độ năm 1999. Đối với khối lượng hoàn thành sau 31/12/1999 sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2000.

5. Việc cấp phát thanh toán vốn bổ sung kế hoạch năm 1999 (gồm cấp tạm ứng, cấp thanh toán khối lượng hoàn thành) được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3715 TC/ĐTPT ngày 30/7/1999 của Bộ Tài chính.

II. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1999

1. Các Bộ và UBND các tỉnh cần rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch năm 1999 của từng dự án, điều chuyển vốn của các dự án chưa thực sự cấp bách, cần thiết, không có hiệu quả, chưa đủ thủ tục đầu tư xây dựng và không có khả năng thực hiện cho các dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 1999.

2. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 1999 như sau:

- Giữ nguyên tổng mức vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26/12/1998.

- Chỉ được điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong phạm vi ngành kinh tế, các dự án trong cùng nhóm (A, B, C) hoặc điều chỉnh vốn dự án nhóm B cho nhóm A, nhóm C cho nhóm A và nhóm B.

- Riêng vốn bổ sung kế hoạch năm 1999 đã được giao theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 24/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 75 BKH/TH ngày 27/8/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu cần thiết phải điều chỉnh, các Bộ và UBND các tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Trên cơ sở các nguyên tắc trên, các Bộ và UBND các tỉnh làm văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án nhóm A và điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định điều chỉnh các dự án nhóm B và các chỉ tiêu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ và UBND các tỉnh quyết định điều chỉnh các dự án nhóm C và điều hoà cơ cấu vốn (XL, TB, CPK) trong một dự án gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) để cấp phát vốn cho các dự án.

4. Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư và chủ động cho cơ quan cấp vốn, các Bộ và UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo thực hiện việc điều hoà điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 1999 xong trước ngày 30/11/1999.

Đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp phát vốn đầu tư bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212