Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 533/TC-TCT ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí

Số hiệu: 533/TC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 533/TC-TCT
V/v thực hiện pháp lệnh phí và lệ phí

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Thủy sản

Theo ý kiến phản ánh của một số điạ phương, thời gian qua, các Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản thuộc Bộ Thuỷ sản đã thực hiện thu phí kiểm tra chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu theo giá thoả thuận và nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì: Điều 8 quy định: “Ngoài ra, mức thu đối với các dịch vụ do nhà nước đầu tư còn phải bảo đảm thi hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với tình hình thực tế”; Khoản 2 Điều 11 quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ do nhà nước đầu tư hoặc từ các dịch vụ thuộc đặc quyền của nhà nước là Khoản thu của ngân sách nhà nước”; Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm quy định: “Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng.

Căn cứ vào các quy định trên đây thì các Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản thu phí kiểm tra chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu theo mức thu của Bộ Tài chính quy đinh, khi thu phải sử dụng biên lai thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành và phải quản lý, sử dụng theo chế độ phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thủy sản chỉ đạo các Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản thực hiện thu phí kiểm tra chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu theo đúng quy định của pháp luật phí và lệ phí. Trường hợp các quy định hiện hành về phí, lệ phí kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thủy sản không còn phù hợp thì phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 533/TC-TCT ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70