Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 500/TCT-CS về phát hành hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 500/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/TCT-CS
V/v phát hành hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3463/CT-TTHT ngày 27/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương nêu vướng mắc về việc Công ty TNHH KPF Việt Nam công ty) phát hành hoá đơn tự in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.d điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung trên hoá đơn đã lập:

"d) Số thứ tự hoá đơn

Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn".

Tại khoản 1 điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

" 1.Hóa đơn được xác định đã hủy

- Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn".

Ngày 29/1/2011, Tổng cục Thuế có công văn 417/TCT-CS hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hoá đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC như sau:

"l. Về việc các tiêu thức ghi trên Hóa đơn mẫu không đúng với hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC như trường hợp không có mã số thuế của đơn vị bán hàng; hóa đơn mẫu có ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT-3LL; doanh nghiệp có 05 mẫu hóa đơn GTGT nhưng đều có cùng ký hiệu mẫu số hóa đơn là

01GTKT3/001.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về 03 tiêu thức bắt buộc phải đủ và đúng trên hóa đơn mẫu.

Đối với các tiêu thức quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn là các tiêu thức bắt buộc và phải đúng quy định. Vì vậy các tổ chức, cá nhân in hóa đơn phải đảm bảo in đúng các tiêu thức này trên hóa đơn. Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của doanh nghiệp đã in phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kính doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc 'người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ. . .), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ . . .), tên hàng hóa dịch vụ - hoặc nội dung thu tiền . . . thì hóa đơn được chấp nhận.

Trường hợp trên hóa đơn mẫu của doanh nghiệp in thiếu hoặc in sai các tiêu thức bắt buộc nêu trên thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp ghi bổ. sung hoặc đóng dấu thông tin thay thế vào bên cạnh thông tin in thiếu hoặc in sai để thông báo phát hành được chấp nhận sử dụng. Đồng thời Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn đối với lần in tiếp theo".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,

Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của Công ty TNHH KPF Việt Nam đã in và sử dụng phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hướng dịch vụ. . . ), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ . . .), tên hàng hóa dịch vụ - hoặc nội dung thu tiền . . . thì các hóa đơn đã sử dụng được chấp nhận.

Đối với số hoá đơn tự in còn lại đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng thì đề nghị.Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện huỷ theo đúng quy định tại khoản 1 điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC; đồng thời hướng dẫn Công ty

thực hiện tạo mẫu hoá đơn tự in mới và gửi thông báo phát hành hoá đơn theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT; Vụ TVQT;
- Công ty TNHH KPF VN;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 500/TCT-CS về phát hành hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127