Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4946TCT/CS ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hoàn số thuế GTGT bị thừa

Số hiệu: 4946TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4946TCT/CS
V/v:hoàn số thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả công văn số 698 CT/QĐ ngày 13 tháng 11 năm 2002 của Cục thuế tỉnh Bến Tre hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) nộp thừa;  Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính  hướng dẫn thi hành Nghidj định số 79/200/NĐ-CP ngày 29/12/25000 của Chính phủ quy định chi tiết hi hành Luật thuế GTGT nêu: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lơn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.”

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, cơ sở kinh doanh khi quyết toán thuế năm phát sinh số thuế GTGT nộp thừa, được tiếp tục khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong các tháng tiếp theo. Nếu khấu trừ vào số thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục nhưng vẫn còn số thuế nộp thừa thì đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp không có nguồn nào để khấu trừ (giải thể, phá sản ...) thì được hoàn trả từ quỹ hoàn thuế GTGT theo điểm 3, Mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế  biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4946TCT/CS ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hoàn số thuế GTGT bị thừa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status