Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn SỐ 4523 TC/NSNN của bộ tài chính về việc tạm cấp kinh phí năm 1998

Số hiệu: 4523-TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 16/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4523-TC/NSNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4523 TC/NSNN NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC TẠM CẤP KINH PHÍ NĂM 1998

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương các đoàn thể.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Sở Tài chính - Vật giá, KBNN các tỉnh,Thành phố trực thuộc trung ương.

 

Căn cứ và Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ qui định chi tiết về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán NSNN và Thông tư số 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 87/CP; Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thêm một số điểm về cấp phát kinh phí đầu năm 1998 như sau:

1. Sau khi được Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1998, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khẩn trương giao và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân bổ dự toán ngân sách cho từng đơn vị sử dụng ngân sách, chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước. Việc phân bổ phải đảm bảo đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết.

2. Trong trường hợp đầu năm 1998, nếu các cơ quan có thẩm quyền chưa giao và phân bổ ngân sách cho các Bộ, các Địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách, để đáp ứng kịp thời cho hoạt động của các đơn vị, cơ quan tài chính các cấp tạm cấp kinh phí năm 1998 cho các nhiệm vụ sau:

- Chi lương và các khoản có tính chất lương như: lương và phụ cấp lương công chức, viên chức; lương và trợ cấp cán bộ về hưu, mất sức; học bổng, sinh hoạt phí của cán bộ đi học; tiền ăn chiến sĩ; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...

- Chi nghiệp vụ phí và công vụ phí;

- Một số khoản chi cần thiết khác để đảm bảo hoạt động của bộ máy như: cung ứng văn phòng phẩm, vật tư, điện nước, điện thoại và dịch vụ khác. Riêng các khoản mua sắm trang thiết bị, sữa chữa chưa cấp tạm ứng cho đến khi có dự toán ngân sách chính thức được phân bổ;

- Chi cho các công trình XDCB chuyển tiếp thuộc nguồn ngân sách nhà nước đã xác định đủ điều kiện thanh toán. Đối với các công trình khởi công mới trong năm 1998 không cấp tạm ứng khi chưa có dự toán ngân sách chính thức được phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đối với các công trình thuộc ngân sách TW) hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (đối với các công trình thuộc ngân sách địa phương);

- Chi cho các dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

3. Thủ tục và mức cấp tạm ứng như sau:

- Mức cấp tạm ứng hàng tháng không vượt quá mức chi bình quân 1 tháng của quí I năm 1997.

- Căn cứ vào nội dung và mức tạm ứng qui định ở trên, các đơn vị sử dụng ngân sách lập đề nghị cấp tạm ứng gửi cơ quan chủ quản và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, cơ quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp xem xét. Trong phạm vi 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị tạm ứng nếu cơ quan tài chính không yêu cầu điều chỉnh thì coi như đã chấp nhận.

- Việc cấp tạm ứng được thực hiện theo qui định hiện hành tại Thông tư 09 TC/NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997, Thông tư 20 TC/KBNN ngày 25 tháng 4 năm 1997 và các văn bản bổ sung của Bộ Tài chính.

Trên đây là một số điểm cần lưu ý đối với việc tạm cấp kinh phí để đảm bảo hoạt động bình thường cho các đơn vị trong trường hợp việc phân bổ ngân sách chưa kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để có biện pháp giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn SỐ 4523 TC/NSNN của bộ tài chính về việc tạm cấp kinh phí năm 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status