Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4319/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 07/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4319/TC/TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI HCÍNH SỐ 4319 TC/TCT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Cục Hàng hải Việt Nam,

Trả lời công văn số 207/CHHVN-TCKT ngày 25-2-2002 và công văn số 1054/GTVT-TCKT ngày 1-4-2002 của Bộ Giao thông vận tải về phí, lệ phí hàng hải, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Tại Điểm 2a Mục I Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC ngày 28-5-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải quy định mức thu một chuyến tàu thuỷ vào, rời nhiều cảng biển Việt Nam thì "từ cảng thứ 2 trở đi (không cùng một đơn vị cảng vụ quản lý) thu bằng 50% mức thu quy định tại Điểm 1 Mục này. Riêng các cảng từ cảng thứ 2 trở đi trong cùng một khu vực cảng vụ quản lý không thu phí".

Do đó, trường hợp một tàu thuỷ chở hàng từ nước ngoài vào, rời cảng, sau đó thực hiện xếp, dỡ hàng tại nhiều cảng biển khác của Việt Nam thì kể từ cảng thứ hai trở đi (không cùng một đơn vị cảng vụ quản lý) mức thu phí trọng tải mỗi lượt vào hoặc lượt rời đều được tính bằng 50% mức thu quy định.

2- Theo Điểm 4a công văn số 12634 TC/TCT ngày 27-12-2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC nêu trên, nếu tàu thuỷ neo đậu tại các vùng nước tự nhiên (vũng, vịnh) thuộc tài nguyên quốc gia, chưa giao cho đơn vị kinh doanh nào đầu tư để kinh doanh thì phải nộp phí cho Nhà nước, được áp dụng mức thu theo quy định tại quyết định số 48/2001/QĐ-BTC .

3- Tàu thuỷ phải chuyển tải, vợi mớn trước khi cập cảng biển Việt Nam thì được tạm thời không phải nộp phí neo đậu tại khu vực neo đậu để chuyển tải, vợi mớn (áp dụng kể từ ngày Bộ Tài chính có công văn số 12634 TC/TCT ngày 27-12-2001), nhưng khi cập cảng biển Việt Nam thì phải nộp phí, lệ phí hàng hải theo trọng tải thực tế quy định tại quyết định số 48/2001/QĐ-BTC .

4- Theo quy định tại Mục II Phần B Phụ lục I và Mục III Phần B Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC thì đối với hàng hoá xếp dỡ tại vũng, vịnh (trừ trường hợp hàng chuyển tải, vợi mớn) hoặc sử dụng cầu bến, phao neo thì phải chịu phí neo đậu hoặc phí sử dụng cầu bến, phao neu và chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác (người vận chuyển) phải trả phí (áp dụng kể từ ngày Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành). Quy định này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại công văn số 12634 TC/TCT nêu trên.

5- Theo quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đã quy định: "Trừ trường hợp đặc biệt được áp dụng theo quy định riêng của Bộ Tài chính". Trong quá trình thực hiện Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC , để thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước, Bộ Tài chính đã có văn bản quy định về phí, lệ phí hàng hải đối với một số trường hợp cụ thể thì nay vẫn tiếp tục áp dụng quy định đó cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ thực hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo đúng quy định.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4319/TC/TCT ngày 07/05/2002 của Bộ Tài chính về việc phí, lệ phí hàng hải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!