Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4275/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4275/TC/TCT
Về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng kính hiển vi

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4275 TC/TCT NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG KÍNH HIỂN VI

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan ,
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Tài chính nhận được công văn số 931 TCHQ/KTTT ngày 05-3-2002 của Tổng cục Hải quan kiến nghị vướng mắc khi áp dụng thuế suát thuế giá trị gia tăng mặt hàng kính hiển vi quang học; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.19 và 2.23 Mục II Phần B và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 cuả Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07-4-1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh Mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu thì:

Mặt hàng kính hiển vi quang học thuộc nhóm 9011, thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5% (năm phần trăm).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4275/TC/TCT ngày 06/05/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng kinh hiển vi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!