Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4210/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4210/TCT-PCCS
V/v: Bán hóa đơn khi doanh nghiệp chuyển trụ sở

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 16083/CT-QLAC ngày 11/10/2006 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc giải quyết bán hóa đơn khi doanh nghiệp chuyển trụ sở; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Khi có sự thay đổi địa Điểm giao dịch, địa Điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa Điểm cho cơ quan thuế biết".

Căn cứ quy định nêu trên thì khi thay đổi địa Điểm kinh doanh cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo cho cơ quan thuế biết. Cơ quan thuế không phải làm thủ tục xác minh địa Điểm kinh doanh để bán hóa đơn như đối với việc bán hóa đơn lần đầu cho cơ sở kinh doanh mới thành lập.

2/ Theo quy định tại Điểm 1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC nêu trên thì thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh phải có giấy giới thiệu do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, số chứng minh nhân dân của người được tổ chức cử đi mua hóa đơn, số lượng hóa đơn xin mua.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp giám đốc doanh nghiệp là người đi mua hóa đơn thì vẫn phải có giấy giới thiệu để mua hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4210/TCT-PCCS ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết bán hóa đơn khi doanh nghiệp chuyển trụ sở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!