Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4183 TC/TCDN ngày 21/04/2004 của Bộ Tài chính về việc hạch toán lợi tức được chia và vốn Nhà nước thu hồi từ Công ty cổ phần và Công ty TNHH

Số hiệu: 4183TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4183 TC/TCDN

V/v “hạch toán lợi tức được chia và vốn Nhà nước thu hồi từ Công ty cổ phần và Công ty TNHH”

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan Trung ương
 - Các Tổng công ty 91, Tổng công ty 90.

 

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến phản ánh về vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc hạch toán lợi tức được chia vốn Nhà nước thu hồi từ công ty cổ phần, công ty TNHH và vốn Nhà nước góp do Hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Đối với Khoản lợi tức chia, chênh lệch giữa giá bán và giá gốc cổ phần nhượng bán doanh nghiệp nhà nước được hạch toán vào kết quả kinh doanh (lợi nhuận sau thuế nếu khi chia lợi nhuận doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lợi nhuận trước thuế nếu doanh nghiệp chia lợi nhuận chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định tại Điểm 2, phần IV Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp Tổng công ty, công ty mẹ uỷ quyền cho các đơn vị thành viên, công ty con là người đại diện phần bốn nhà nước tại doanh nghiệp khác thì hạch toán vào kết quả kinh doanh của đơn vị được uỷ quyền.

- Đối với số vốn thu hồi (giá gốc) doanh nghiệp hạch toán kế toán giảm tài Khoản đầu tư dài hạn và tăng các tài Khoản tương ứng (tiền gửi, tiền mặt).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu xử lý./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4183 TC/TCDN ngày 21/04/2004 của Bộ Tài chính về việc hạch toán lợi tức được chia và vốn Nhà nước thu hồi từ Công ty cổ phần và Công ty TNHH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202