Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Số hiệu: 4102-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4102-TC/TCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4102TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC GHI THU GHI CHI THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CHO DỰ ÁN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cục thuế, Sở Tài chính - Vật giá, Cục Hải quan, Cục Đầu tư phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để việc ghi thu - ghi chi vốn đối ứng được thuận lợi đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA và nguồn vốn NSNN, khi đã có ý kiến chính thức của Chính phủ cho phép thực hiện ghi thu - ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) đối với hàng hoá nhập khẩu cho từng dự án này; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hồ sơ, thủ tục ghi thu, ghi chi:

Đề nghị các chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Bộ Tài chính (Vụ NSNN) để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ và thực hiện ghi thu - ghi chi cho dự án. Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt dự án khả thi của Thủ tướng Chính phủ hoặc của cơ quan có thẩm quyền (chỉ gửi lần đầu đề nghị ghi thu, ghi chi).

+ Công văn của Chính phủ đồng ý cho ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) đối với hàng nhập khẩu cho dự án.

+ Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan chủ quản của dự án gửi Bộ Tài chính kèm theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu cho dự án.

+ Văn bản đề nghị của chủ dự án gửi Sở Tài chính - Vật giá, trong đó nêu rõ số lượng, giá trị thiết bị, phương tiện nhập khẩu cho dự án; số thuế đề nghị ghi thu, ghi chi; tên đơn vị được uỷ thác nhập khẩu.

+ Hợp đồng ngoại giữa đơn vị nhập khẩu và nhà cung cấp hàng (bản sao có xác nhận của đơn vị)

+ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (bản sao có xác nhận của đơn vị)

+ Hoá đơn thương mại (bản sao có xác nhận của đơn vị)

+ Tờ khai hàng nhập khẩu cho dự án (bản sao có xác nhận của đơn vị)

+ Thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan (bản sao có xác nhận của đơn vị)

2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình làm thủ tục ghi thu -ghi chi:

- Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố, Cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố, Tổng cục Đầu tư phát triển căn cứ chứng từ Vụ NSNN - Bộ Tài chính chuyển về để hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ dự án được phép ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) có trách nhiệm tập hợp đầy đủ tài liệu có liên quan gửi Bộ Tài chính; hạch toán và quýêt toán khoản kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành.

- Đơn vị nhập khẩu uỷ thác cho dự án: phối hợp với chủ dự án cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các tài liệu đã cung cấp. Hạch toán vào doanh thu bán hàng và chi nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương xem xét đối với các lô hàng nhập khẩu cho dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA hoặc nguồn vốn NSNN khi đã có ý kiến của Chính phủ đồng ý cho dự án được ghi thu - ghi chi bằng văn bản nhưng chưa thực hiện ghi thu - ghi chi, thì đề nghi cho phép Doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ dự án được nhanh chóng nhận hàng, không cưỡng chế đối với đơn vị nhập khẩu cho Dự án và Chủ dự án sẽ phải có công văn đăng ký với cơ quan Hải quan và tiến độ hoàn thành thủ tục về thuế.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145
DMCA.com Protection Status