Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3950/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3950/TC/TCT
Về việc thuế nhập khẩu máy ghi âm và phụ tùng của máy ghi âm chuyên dùng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3950 TC/TCT NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU MÁY GHI ÂM VÀ PHỤ TÙNG CỦA MÁY GHI ÂM CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn Đạt

Bộ Tài chính nhận được công văn số 16/03/HC ngày 25/03/2002 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn Đạt về việc đề nghị hướng dẫn việc mã số thuế đối với mặt hàng máy ghi âm và phụ tùng của máy ghi âm chuyên dùng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để phù hợp với nguyên tắc phân loại của Danh mục Biểu thuế chung ASEAN và Danh mục hài hoà của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới, tại Phụ lục II Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã sửa đổi tên cho các mặt hàng thiết bị chuyên dùng thuộc nhóm 8520 và sửa đổi tên đồng thời sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu của bộ phận phụ tùng của thiết bị chuyên dùng thuộc nhóm 8522. Theo Quyết định này thì:

- Mặt hàng máy ghi âm băng từ và các loại máy ghi âm khác có hoặc không gắn với bộ phận sao âm thanh, loại thiết kế đặc biệt sử dụng trong điện ảnh, phát thanh, truyền hình (trừ máy đọc chính tả loại không thể hoạt động nếu không có nguồn điện ngoài, máy trả lời điện thoại) thuộc nhóm 8520, mã số 8520.32.10 hoặc 8520.33.10 hoặc 8520.39.10 hoặc 8520.90.10 (theo cấu tạo, đặc điểm của từng loại máy), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm).

- Mặt hàng phụ tùng và các bộ phận phụ trợ chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các thiết bị thuộc nhóm 8520 được thiết kế đặc biệt sử dụng trong điện ảnh, phát thanh, truyền hình, thuộc nhóm 8522, mã số 8522.90.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn Đạt được biết và làm việc với cơ quan Hải quan để kiểm tra, xác định mặt hàng Công ty nhập khẩu là mặt hàng chuyên dùng hay dân dụng để tính, nộp thuế theo quy định.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3950/TC/TCT ngày 23/04/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu máy ghi âm và phụ tùng của máy ghi âm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!