Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3891/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3891/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thu tiền tài trợ, phí tham dự diễn đàn thương mại APEC

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 2735/PTM-ITB ngày 15/9/2006 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc chứng từ thu tiền ủng hộ, phí tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp và Diễn đàn xúc tiến thương mại APEC; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thu tiền ủng hộ, phí tham dự của các doanh nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp và Diễn đàn xúc tiến thương mại APEC thì phải sử dụng phiếu thu tiền mẫu C30-BB ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

2/ Căn cứ Mục A, phần II Thông tư số 14/1999/TT-BTC ngày 03/2/1999 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì các Khoản thu tiền ủng hộ, tài trợ và chi phí cho hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp và Diễn đàn xúc tiến thương mại APEC sẽ được hạch toán vào thu chi của hoạt động xúc tiến thương mại.

Tổng cục Thuế thông báo để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3891/TCT-PCCS ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thu tiền ủng hộ, phí tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp và Diễn đàn xúc tiến thương mại APEC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!