Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tiêu chuẩn bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày

Số hiệu: 383/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đức Phong
Ngày ban hành: 18/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 383/TC-QLCS
Về việc tiêu chuẩn bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 283/TC-QLCS NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC TIÊU CHUẨN BỐ TRÍ XE ÔTÔ ĐƯA ĐÓN TỪ NƠI Ở ĐẾN NƠI LÀM VIỆC HÀNG NGÀY

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
- Cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Theo đề nghị của một số cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc hàng ngày đối với các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,85 đến dưới 1,1 của các cơ quan HCSN (Công văn số 3686/TC-QLCS ngày 7/9/2000). Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyến Tấn Dũng đã có ý kiến tại Công văn số 4228/VPCP-KTTH ngày 3/10/2000 của Văn phòng Chính phủ như sau:

"Về đối tượng được bố trí xe ôtô đưa đón hàng ngày từ nơi ở tới nơi làm việc thực hiện theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 và Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan HCSN và DNNN".

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan được biết và thực hiện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phạm Đức Phong

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tiêu chuẩn bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.782
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13