Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3786/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3786/TC/TCT
Về việc phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy theo biểu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3786/TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG MÁY KÉO THANG MÁY VÀ ĐƯỜNG RAY DẪN HƯỚNG THANG MÁY THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty TNHH thang máy Thiên Nam
- Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA
- Công ty TNHH thang máy á Châu
- Công ty TNHH thang máy Thái Bình

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 4668/TCHQ-KTTT ngày 22/10/2001 của Tổng cục Hải quan; công văn không số, ngày 26/10/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam, Công ty TNHH thang máy á Châu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình; công văn số 646/OL ngày 13/11/2001 của Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA, Công văn số 599 A01/LT ngày 20/12/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam về việc phân loại và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy; sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan tại công văn số 1443 TC/TCT ngày 19/2/2002, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắc phân loại Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính; Tham khảo ý kiến tham gia của Bộ Công nghiệp tại công văn số 796 CV/TCKT ngày 7/3/2002, của Bộ Thương mại tại Công văn số 193/TM-XNK ngày 28/2/2002, của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1025/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2002; trong khi chưa có đủ cơ cở xác định chính xác mã số của mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy; Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan với chức năng là cơ quan đầu mối, trao đổi với Tổ chức Hải quan Thế giới về mã số của các mặt hàng này trong thời gian sớm nhất và thông báo cho Bộ Tài chính để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt, thực hiện thực phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy (loại máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy chỉ dùng cho thang máy, không dùng cho mặt hàng khác) vào mã số 8428.10.10 "thang máy" để tính thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện. Công ty TNHH thang máy Thiên Nam, Công ty TNHH thang máy á Châu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình, Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3786/TC/TCT ngày 18/04/2002 của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy theo Biểut thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!