Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3687/BNN-TCTL về kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3687/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3687/BNN-TCTL
V/v kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2010.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước

Thực hiện nội dung hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ DANIDA (Đan Mạch), AusAID (Úc), Hà Lan và DFID (Vương quốc Anh) về việc viện trợ không hoàn lại cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 theo phương thức hòa đồng ngân sách, trong năm 2010 đã thực hiện hỗ trợ tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc TW (không bao gồm Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương).

Để đánh giá số liệu báo cáo quyết toán, chấp hành luật Ngân sách Nhà nước, chế độ quản lý đầu tư, chế độ chính sách về tài chính – kế toán, hiệu quả của Chương trình năm 2010 tại 60 tỉnh nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Kiểm toán Nhà nước:

1. Tiến hành kiểm toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương (bao gồm cả kinh phí viện trợ của các nhà tài trợ DANIDA, AusAID, Hà Lan và DFID) hỗ trợ thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMTNT năm 2010.

2. Để phục vụ cuộc họp thường niên với các nhà tài trợ, đề nghị Kiểm toán Nhà nước có kết luận kiểm toán trước ngày 15/8/2011.

Các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho hoạt động kiểm toán.

Bộ Nông nghiệp & PTNT trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- DANIDA, AusAID, DFID và Hà Lan;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3687/BNN-TCTL về kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242