Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3591/TC-NSNN ngày 06/04/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định thời gian xử lý cấp lại, đầu tư trở lại theo chế độ các khoản thu đã nộp ngân sách từ năm 2003 trở về trước

Số hiệu: 3591/TC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 06/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3591/TC-NSNN
V/v quy định thời gian xử lý cấp lại, đầu tư trở lại theo chế độ các Khoản thu đã nộp ngân sách từ năm 2003 trở về trước

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các Khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004. Để xử lý dứt Điểm việc cấp lại, đầu tư trở lại của ngân sách trung ương theo chế độ từ các Khoản thu nộp ngân sách từ năm 2003 trở về trước theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước về chấp hành, kế toán và quyết toán NSNN; Bộ Tài chính hướng dẫn về thời gian xem xét, giải quyết cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị việc cấp lại, đầu tư trở lại thực hiện đầy đủ theo đúng các chế độ đã quy định và các văn bản đã hướng dẫn; Đối với các Khoản đã nộp ngân sách có liên quan đến việc đơn vị được đầu tư trở lại, cấp lại phải có xác nhận số thu thực nộp ngân sách trung ương đến thời Điểm 31/12/2003 của Kho bạc nhà nước. Đối với trường hợp được ghi thu, ghi chi theo chế độ quy định phải có xác nhận số phải nộp ngân sách có liên quan đền việc đơn vị được cấp lại, đầu tư trở lại đến thời Điểm 31/12/2003 của cơ quan thuế.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị được cấp lại, đầu tư trở lại theo các chế độ do cơ quan có thẩm quyền quyết định từ nguồn thu đơn vị nộp ngân sách từ năm 2003 trở về trước (kể cả các đơn vị được phép ghi thu, ghi chi); căn cứ các chế độ quy định và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, kèm theo văn bản đề nghị gửi về Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 2004; sau thời gian trên sẽ không được xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3591/TC-NSNN ngày 06/04/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định thời gian xử lý cấp lại, đầu tư trở lại theo chế độ các khoản thu đã nộp ngân sách từ năm 2003 trở về trước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.15.20