Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3482/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3482/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp lương theo hạng
Tổng công ty và tương đương đối với
viên chức quản lý NXB Giáo dục.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

Trả lời công văn số 5656/BGD&ĐT-TCCB ngày 06/7/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12988/BTC-TCDN ngày 14/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định xếp lương chức vụ đối với viên chức quản lý Nhà xuất bản Giáo dục theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại cột 3 của bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2/ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Nhà xuất bản Giáo dục được vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

3/ Thời gian vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên được tính từ ngày 03/10/2005 (ngày Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2006. Từ năm 2007 trở đi, thực hiện xếp lương, phụ cấp chức vụ theo hạng công ty theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết và hướng dẫn Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3482/LĐTBXH-TL ngày 18/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý NXB Giáo dục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!