Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3397/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hạch toán đối với các khoản chi phí do Công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập

Số hiệu: 3397/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3397/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ hạch toán đối với các Khoảng chi phí do công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3901/CT-TT&HT ngày 14/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ hạch toán đối với các Khoản chi phí do Công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: các Khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp; các Khoản chi phí này phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.

Căn cứ quy định trên, các Khoản chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam phải là chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, được nêu tại Luận chứng kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp, phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn gốc và được lưu giữ tại doanh nghiệp ở Việt Nam. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định tính hợp lý, hợp lệ đối với các Khoản chi phí này khi xác định chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài phát hành hóa đơn kèm theo bảng liệt kê các Khoản chi để yêu cầu doanh nghiệp ở Việt Nam thanh toán cho Công ty mẹ thì hóa đơn này không được chấp nhận khi xác định chi phí của doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3397/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hạch toán đối với các khoản chi phí do Công ty mẹ chi hộ trước khi thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.482
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213