Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3394/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3394/TCT-DNNN
V/v: xử lý nợ tiền TSDV.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp cao su.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29/CNCS4 ngày 29/08/2005 của Công ty cổ phần công nghiệp cao su kiến nghị về việc xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 3382/QĐ-UB ngày 6/7/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty công nghiệp cao su tại thời Điểm 31/12/2002 kèm theo Bảng thuyết minh giá trị tài sản lưu động của Công ty tại thời Điểm cổ phần hóa (31/12/2002) thì: tại thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2002) để thực hiện cổ phần hóa Công ty công nghiệp cao su, giá trị doanh nghiệp được xác định cụ thể như sau:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 36.939.643.956đ (1)

- Nợ phải trả: 6.628.383.348đ (2)

Trong đó thu sử dụng vốn NSNN là: 764.377.774đ

- Giá trị thực tế phần vốn NN tại DN: 30.311.260.608đ (3)

(công văn của Công ty số 29/CNCS4 ngày 29/8/2005 cũng đã khẳngđịnh rõ nội dung trên). Vì vậy, giá trị thực tế phần vốn NN tại DN (3) = (1) – (2) và trong tổng số nợ phải trả (6.628.383.348đ) được giảm trừ vào vốn nhà nước tại thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2002 đã bao gồm số nợ tiền thu sử dụng vốn là: 764.377.774đ. Vì vậy, số tiền thu sử dụng vốn phải nộp NSNN đã tính trong tổng nợ phải trả không xử lý xóa nợ nữa, Công ty cổ phần công nghiệp cao su phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính đã có công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 (bản photocopy đính kèm), trong đó có hướng dẫn: đối với các Công ty nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần mà Khoản nợ NSNN đã tính trong tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả không được giải quyết xóa nợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần công nghiệp cao su biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh TP HCM;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3394/TCT-DNNN ngày 04/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ tiền TSDV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!