Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3388/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp của Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn

Số hiệu: 3388/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3388/TCT-DNK
V/v: Hạch toán chi phí  hỗ trợ sản phẩm hỏng

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 2857/CT-TTHT ngày 28/3/2006 của Cục thuế hỏi về chính sách thuế trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp của Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh là đại lý bán sản phẩm của Công ty Gạch men Nhà Ý tại Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn là đại lý bán sản phẩm của Công ty Gạch men Nhà Ý, theo hợp đồng thỏa thuận thì hàng tháng Công ty Nguyễn Đoàn sẽ được hưởng tỷ lệ bể vỡ là 0,5% trên tổng doanh thu mua hàng (không cần biết tháng đó bể vỡ nhiều hay ít hơn tỷ lệ này và không phải trả lại hàng), trường hợp này xử lý như sau:

- Nếu tỷ lệ bể vỡ được thanh toán bằng hàng thì Công ty Gạch men Nhà Ý phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng hỗ trợ không tính tiền của các hóa đơn đã xuất trong tháng (ghi rõ số hóa đơn đã xuất trong tháng, số lượng hàng, giá trị hàng…), dòng thuế suất và tiền thuế không ghi và gạch bỏ. Công ty Gạch men Nhà Ý không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với số hàng hỗ trợ này.

Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn nhận hàng hỗ trợ từ Công ty Gạch men Nhà Ý phải nhập kho hàng hóa. Khi bán hàng phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT theo quy định.

- Nếu tỷ lệ bể vỡ được thanh toán bằng tiền thì khi chi tiền hỗ trợ, Công ty Gạch men Nhà Ý lập phiếu chi và khi nhận tiền hỗ trợ Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn phải lập phiếu thu và hạch toán vào thu nhập khác chịu thuế TNDN.

- Trong quá trình kinh doanh, nếu có hàng bể vỡ Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn phải xác định rõ nguyên nhân bể vỡ: nếu là nguyên nhân khách quan thì được hạch toán giá trị sản phẩm bể vỡ vào chi phí, nếu là nguyên nhân chủ quan thì không được hạch toán giá trị sản phẩm bể vỡ vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3388/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp của Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Đoàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196