Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3380/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3380/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương mới

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Trả lời công văn số 4373/BGTVT-TCCB ngày 18/7/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thôi giữ chức vụ quản lý trước ngày 1/10/2004 thực hiện theo qui định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc: làm công việc gì, chức vụ gì thì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi nhận công việc mới, căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà công việc mới đòi hỏi, chức danh tiêu chuẩn qui định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 để xếp lại lương, trước khi chuyển xếp, lấy hệ số mức lương hiện hưởng trừ đi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thiết kế trong mức lương chức vụ để chuyển xếp vào bậc gần nhất có hệ số mức lương tương đương của các ngạch thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp.

Trường hợp sau khi trừ hệ số phụ cấp chức vụ có hệ số mức lương lớn hơn hệ số lương ngạch chuyên viên chính, bậc 6/6 thì doanh nghiệp phải tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với các đối tượng này theo qui định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên, nếu đạt tiêu chuẩn của chuyên viên cao cấp thì chuyển xếp vào bậc gần nhất có hệ số mức lương tương đương của ngạch chuyên viên cao cấp thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp. Sau ngày 1/10/2004, căn cứ vào hệ số lương hiện hưởng của đối tượng này để chuyển xếp sang lương mới theo qui định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004-NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2/ Theo qui định tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì nguyên tắc xếp lương là làm công việc gì, hưởng lương theo công việc đó; giữ chức vụ gì, hưởng lương theo chức vụ đó, không bảo lưu mức lương đang hưởng. Như vậy, trường hợp công chức, viên chức chuyển công tác từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang doanh nghiệp thì căn cứ vào công việc được giao; chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ để xếp lương cho phù hợp, không bảo lưu hệ số mức lương đang hưởng ở đơn vị cũ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Bộ Giao thông Vận tải được biết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL
.

T/L. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3380/LĐTBXH-TL ngày 11/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!