Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3335 TC/TCT ngày 05/04/2002 của Bộ Tài chính về thuế đối với vật tư nhập khẩu cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ

Số hiệu: 3335TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3335 TC/ TCT
V/v: Thuế đối với vật tư nhập khẩu cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2002

 

Kính gửi:-Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1309/VPCP-KTTH ngày 18/3/2002 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1137/CV-TCKT ngày 14/3/2002 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với vật tư nhập khẩu cho Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 20/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ thì Dự án này thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định tại Điều 25 Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Dự án đầu tư Nhà máy phân đạm Phú Mỹ được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, bao gồm: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ và phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa đón công nhân.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ nhập khẩu vật tư để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ thì vật tư này không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì vật tư xây dựng nhập khẩu để đầu tư tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Việc xác định vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được căn cứ vào danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với vật tư nhập khẩu do dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là ngoài quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3335 TC/TCT ngày 05/04/2002 của Bộ Tài chính về thuế đối với vật tư nhập khẩu cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status