Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3330/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí

Số hiệu: 3330/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3330/TCT-PCCS
V/v: Xử lý mất biên lai phí  

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2352/CT-AC ngày 16/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với hành vi làm mất chứng từ thi phí, lệ phí chưa sử dụng

Tại Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí quy định: "Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng"

Căn cứ vào quy định nêu trên thì phạt 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên chứng từ của 01 chứng từ chưa sử dụng, trừ liên 2 giao cho khách hàng. Hành vi làm mất các liên (trừ liên 2 giao cho khách hàng) của chứng từ chưa sử dụng thì bị xử phạt tiền theo từng số bị mất của chứng từ thu phí, lệ phí.

2/ Đối với hành vi làm mất chứng từ thu phí, lệ phí đã sử dụng hiện chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đang trình Bộ để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3330/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213