Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3303/BLĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3303/BLĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý DOANH NGHIệP và nâng lương đối với công nhân viên chức

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 353/LĐTBXH-TL ngày 17/9/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với viên chức quản lý công ty được bổ nhiệm sau 1/10/2004 thì căn cứ vào hạng của công ty hiện xếp để tạm thời xếp lương cho các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, sau đó thực hiện việc xếp hạng lại công ty nhà nước và xếp lại lương cho viên chức quản lý công ty theo quy định tại Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

2/ Đối với viên chức quản lý công ty nay đã đến thời hạn nâng lương và công ty đã có thời gian xếp hạng trên 36 tháng nhưng chưa xếp hạng lại thì phải thực hiện việc xếp lại hạng công ty theo quy định tại Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 nêu trên. Trường hợp công ty vẫn giữ hạng đã xếp thì tiến hành xem xét nâng bậc lương theo quy định của Nhà nước.

3/ Trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chế độ nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức, nhân viên tạm thời vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Điều kiện để nâng bậc lương đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại công ty ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi Điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34, có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi Điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết và hướng dẫn các công ty áp dụng thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3303/BLĐTBXH-TL ngày 06/10/2005 về việc xếp lương đối với viên chức quản lý DN và nâng lương đối với công nhân viên chức do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!