Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc cơ chế tài chính cho việc khắc phục sự cố 2000

Số hiệu: 3269-TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 03/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3269-TC/HCSN

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3269 TC/HCSN NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO VIỆC KHẮC PHỤC SỰ CỐ 2000

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty 90, 91

Căn cứ Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin; Theo đề nghị của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 (tại phiên họp thứ tư ngày 15/5/1999) và đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1323/BKHCNMT-CNTT ngày 21/5/1999), Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số vấn đề về cơ chế tài chính cho việc khắc phục sự cố máy tính năm 2000 như sau:

1. Về cơ chế tài chính cho việc khắc phục sự cố 2000:

Về nguyên tắc cơ chế và chế độ chi tiêu tài chính để thực hiện việc khắc phục sự cố 2000 phải thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành. Những trường hợp đặc biệt do phải thực hiện gấp thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng giám đốc các Tổng công ty 90, 91, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét quyết định cho phép giải quyết theo hướng ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng về thủ tục đấu thầu, trình tự phê duyệt để thực hiện việc khắc phục sự cố 2000 ở các đơn vị trực thuộc, đồng thời chịu trách nhiệm về việc phê duyệt và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị đó.

2. Về kinh phí khắc phục sự cố 2000:

2.1. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp ở Trung ương và Địa phương phải ưu tiên kinh phí trong dự toán chi ngân sách năm 1999 đã được giao để thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố 2000.

- Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm tạo thuận lợi, nhanh chóng trong việc phê duyệt dự toán của đơn vị và ưu tiên cấp phát kinh phí cho các đơn vị.

- Các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ đảm bảo hiệu quả cao.

2.2. Đối với các Doanh nghiệp Nhà nước:

- Các Doanh nghiệp Nhà nước phải chủ động thu xếp và huy động các nguồn vốn để khắc phục sự cố 2000 của Doanh nghiệp mình.

- Các khoản chi cho việc khắc phục sự cố 2000 của Doanh nghiệp được hạch toán như sau:

+ Nếu tổng số chi tính vào chi phí kinh doanh trong năm 1999, Doanh nghiệp không bị lỗ thì được tính vào chi phí kinh doanh năm 1999.

+ Nếu tổng số chi tính vào chi phí kinh doanh trong năm 1999, Doanh nghiệp phát sinh lỗ thì được phân bổ tiếp cho năm sau để bảo đảm kinh doanh năm 1999 của Doanh nghiệp không bị lỗ.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cơ chế tài chính cho việc khắc phục sự cố 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status