Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 320/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc Thống kê số liệu

Số hiệu: 320/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Yên
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320/TLĐ
V/v Thống kê số liệu. 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các Tỉnh, Tp, các CĐ ngành TW
- Công đoàn các tct trực thuộc TLĐ

 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình đội ngũ cán bộ nữ - nữ CNVCLĐ trong toàn hệ thống công đoàn, phục vụ nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4C/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá VII về công tác vận động nữ CNVC-LĐ trong tình hình mới.

Đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc thống kê số liệu (theo các biểu mẫu gửi kèm) và gửi về Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 30/5/2006.

 

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
PHÓ BAN


 
 
Đỗ Thị Yên

 

Ngành:

Thống kê cán bộ nữ tham gia lãnh đạo bộ, ngành  TW
(CÓ FILE ĐÍNH KÈM)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 320/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc Thống kê số liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211