Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3166/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí có in sẵn mệnh giá

Số hiệu: 3166/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3166/TCT-PCCS
V/v: Đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí có in sẵn mệnh giá

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 45 Bác Ái, Đô Vinh, TX Phan Rang, Tháp Chàm

 

Trả lời công văn số 18/BQLDT và DT ngày 9/8/2006 của Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí có in sẵn mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì: "Đối tượng được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí (Gọi chung là Biên lai) là những cơ quan làm nhiệm vụ thu các Khoản phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế đòi hỏi phải sử dụng loại Biên lai được in 2 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và cơ quan thu phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận không thuộc đối tượng được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí. Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận cần liên hệ với Cục thuế tỉnh Ninh Thuận đăng ký để nhận chứng từ thu tiền phí, lệ phí theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3166/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí có in sẵn mệnh giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213