Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3153/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3153/TC/TCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3153 TC/TCT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC XĂNG DẦU TẠM NHẬP TÁI XUẤT CUNG ỨNG CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM CHẠY TUYẾN QUỐC TẾ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng công ty hàng hải Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993 và số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 114/VPCP-KTTH ngày 8/1/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc cung ứng xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất cung ứng cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến đường quốc tế, như sau:

Xăng dầu nhập khẩu để cung ứng cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế được áp dụng chế độ thuế như hàng tạm nhập tái xuất.

Xăng dầu nhập khẩu phải nộp thuế ở khâu nhập khẩu theo đúng quy định. Khi bán cho các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế, được xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) ở khâu nhập khẩu tương ứng với số xăng dầu thực tái xuất cho phương tiện Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế. Hồ sơ và thủ tục xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) ở khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại tiết h, điểm 1 và điểm 2 của mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ ngành và cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3153/TC/TCT ngày 02/04/2002 của Bộ Tài chính về việc xăng dầu tạm nhập tái xuất cung ứng cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5