Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3120/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/LĐTBXH-TL
V/v xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Nhà xuất bản giáo dục

Trả lời công văn số 1279/XBGD-TCNS ngày 17/8/2005 của Nhà xuất bản Giáo dục về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có quy định: “các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này”.

Như vậy, đối với các công ty cổ phần là công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục, đang vận dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định như đối với công ty nhà nước được vận dụng các quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý (thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) theo hạng công ty được xếp quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Việc định hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý do Hội đồng quản trị của tổng công ty cổ phần tự quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Nhà xuất bản Giáo dục biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(3).

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3120/LĐTBXH-TL ngày 21/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!