Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3114-TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3114-TC/ĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3114 TC/ĐT NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2000VỀ VIỆC CẤP VỐN ĐẦU TƯ XDCB BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2000

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Tổng công ty nhà nước, cơ quan Trung ương các đoàn thể.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 23/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 77 BKH/TH ngày 30/6/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách nhà nước năm 2000, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc cấp vốn đầu tư XDCB bổ sung kế hoạch năm 2000 như sau:

1. Trên cơ sở chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2000 được giao tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 23/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 77 BKH/TH ngày 30/6/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước, cơ quan Trung ương các đoàn thể (sau đây gọi chung là các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND các tỉnh) triển khai việc phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án (ngoài danh mục dự án nhóm A đã được ghi vốn cụ thể) đảm bảo các nguyên tắc đã được quy định tại các văn bản nêu trên như sau:

- Đảm bảo đúng tổng mức vốn, đối tượng, cơ cấu vốn và mức vốn các dự án nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Trường hợp cần thay đổi phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tập chung vốn cho các dự án khắc phục lũ lụt ở miền Trung; vốn đối ứng cho các dự án ODA hoàn thành trong năm 2000; các dự án đã được ghi kế hoạch, hoàn thành năm 2000 nhưng kế hoạch đầu năm chưa bố trí đủ vốn; một số dự án quan trọng cần thiết phải khởi công trong năm 2000 để gối đầu cho các năm sau. Không bố trí vốn để thanh toán cho khối lượng của các dự án đã hoàn thành năm trước.

- Các dự án được bố trí trong kế hoạch bổ sung phải đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Thời gian phân bổ kế hoạch và gửi cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 10/8/2000 để theo dõi và làm căn cứ thanh toán vốn.

2. Nguồn vốn bổ sung kế hoạch năm 2000 chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/12/2000, thời hạn thanh toán đến hết ngày 31/01/2001. Đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và xây dựng, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công xây dựng theo tiến độ và nghiệm thu khối lượng để được cấp phát thanh toán kịp thời, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bổ sung được giao trong thời hạn mà Chính phủ đã quy định.

3. Bộ Tài chính đảm bảo đủ vốn để cấp phát thanh toán cho các dự án được bố trí kế hoạch bổ sung năm 2000. Đối với các dự án thuộc các Bộ quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để thanh toán; đối với các dự án thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, Bộ Tài chính cấp bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tỉnh chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để thanh toán cho các dự án. Nguồn vốn cấp phát thanh toán cho các dự án được bổ sung kế hoạch năm 2000 được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2000.

4. Đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, không để ách tắc trong cấp phát thanh toán vốn đầu tư.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB bổ sung kế hoạch năm 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209