Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3083/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3083/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2005

Kính gửi

Công Ty TNHH XNK Trung Nguyên.
(Đ/c: 316 - Đường Thống Nhất – P. Đồng Quang – TP. Thái Nguyên)

Trả lời Công văn số 25/CV-TN ngày 11/7/2005 của Công ty hỏi về thủ tục hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa bên nước ngoài thanh toán theo hình thức ủy quyền cho doanh nghiệp trong nước thực hiện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2.d.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa. Theo quy định này trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán theo hình thức ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thanh toán không được chấp nhận.

Trường hợp Công ty TNHH XNK Trung Nguyên xuất khẩu hàng hóa, bên nước ngoài trực tiếp thanh toán một phần giá trị hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng còn một phần giá trị hàng hóa được ủy quyền cho Công ty TNHH TM KIEN DAO tại Việt Nam thanh toán qua ngân hàng trong nước thì việc thanh toán này là không hợp lệ. Do đó, Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tương ứng với phần doanh thu này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3083/TCT-DNK ngày 07/09/2005 của Tổng cục thuế về thủ tục hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa bên nước ngoài thanh toán theo hình thức ủy quyền cho doanh nghiệp trong nước thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!