Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3004/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3004/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính gửi : Công ty trách nhiệm hữu hạn Tae Young Vina

Trả lời công văn số 05/CV ngày 27/06/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn TAE YOUNG VINA về việc thủ tục khấu trừ tiền thuê đất đối với khoản tiền đã bồi thường - hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1b, 1c Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Trường hợp tổ chức được nhà nước cho thuê đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được trừ số tiền đã chi trả đó vào tiền thuê đất phải nộp. Số tiền đã chi trả được khấu trừ phải phù hợp với quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thủ tục khấu trừ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đồng thời với thủ tục thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên môi trường của tỉnh). Hồ sơ khấu trừ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điểm 3 Mục I Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính bao gồm:

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bồi thường, hỗ trợ về đất (bản sao);

- Chứng từ hợp pháp về thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi (bản sao);

- Những giấy tờ liên quan khác (nếu có), gồm có:

+ Các chứng từ đã nộp tiền thuê đất nay chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền SDĐ hoặc chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất nay chuyển sang hình thức thuê đất (bản sao);

+ Các giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư (bản sao).v.v.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3004/TCT-PCCS ngày 01/09/2005 của Tổng cục thuế Khấu trừ tiền thuê đất đối với khoản tiền đã bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!