Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2865/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 28/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2865/TC/TCT
Về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2865TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ CÁC SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp và bảo đảm thực hiện đúng các chế độ quy định về chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá, tránh thất thu cho Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử để cơ quan thuế, cơ quan Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất như sau:

1. Cơ quan Hải quan các địa phương thực hiện thu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử và quyết toán thuế cho các doanh nghiệp nhập khẩu theo đúng chính sách quy định tại Thông tư số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 và Thông tư số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của Liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nộp báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ; số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ , sẽ không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo và bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các chế độ quy định hiện hành.

3. Đối với các doanh nghiệp đã nộp báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan Kiểm toán độc lập theo đúng quy định, cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp, cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện nhập khẩu linh kiện theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá, thực hiện một số điểm cụ thể dưới đây:

a. Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá tại báo cáo quyết toán của doanh nghiệp không thay đổi hoặc có thay đổi nhưng phải áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu cao hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng theo tỷ lệ nội địa hoá đăng ký (được Bộ Công nghiệp xác nhận), cơ quan Hải quan thực hiện tính, thu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo thực tế thực hiện cho năm tài chính tiếp theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ; số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ .

b. Trường hợp tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, phụ tùng tại báo cáo quyết toán của doanh nghiệp cao hơn tỷ lệ nội địa hoá đăng ký (được Bộ Công nghiệp xác nhận), dẫn đến doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn thuế suất thuế nhập khẩu đã được áp dụng theo tỷ lệ nội địa hoá đăng ký, nhưng trong năm tài chính doanh nghiệp không tăng thêm linh kiện, chi tiết, bộ phận thực hiện nội địa hoá so với đăng ký, thì phải tiến hành kiểm tra chi tiết, đối chiếu sổ sách chứng từ, cần thiết thì tổ chức phối hợp với cơ quan thuế các địa phương khác để kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp phụ tùng sản xuất trong nước trước khi xử lý hoàn thuế hoặc cho áp dụng tỷ lệ nội địa hoá của năm sau theo tỷ lệ nội địa hoá đã được quyết toán và kiểm tra.

Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá và báo cáo quyết toán của doanh nghiệp (có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập) cơ quan thuế phối hợp với cơ quan Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở không có cơ quan Hải quan thì cơ quan thuế tổ chức kiểm tra) thực hiện kiểm tra đơn vị cung cấp linh kiện, phụ tùng, đối chiếu chứng từ, sổ sách giữa các đơn vị cung cấp phụ tùng với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, đối chiếu hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký nội địa hoá, để xác định tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được của từng sản phẩm, phụ tùng do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp làm căn cứ tính số thuế thực tế phải nộp và xử lý truy thu, truy hoàn thuế.

c. Trường hợp chỉ lắp ráp đơn thuần hoặc chỉ sử dụng các sản phẩm phụ để sản xuất lắp ráp sản phẩm, nhưng tỷ lệ nội địa hoá kê khai được Bộ Công nghiệp xác nhận cao hơn khung tỷ lệ nội địa hoá thấp nhất, đề nghị cơ quan Hải quan kiểm tra cụ thể và thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá ở mức có tỷ lệ nội địa hoá thấp nhất theo đúng với quy định tại Điểm 4.3, Mục II của Thông tư số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ .

4. Việc tổ chức, thực hiện quyết toán, kiểm tra quyết toán:

- Nhận được hướng dẫn tại công văn này, đề nghị Cục hải quan các địa phương thực hiện ngay việc quyết toán theo quy định tại các văn bản hiện hành về chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá và theo hướng dẫn nêu trên.

Đối với trường hợp các doanh nghiệp phải kiểm tra, yêu cầu cơ quan Hải quan các địa phương lập danh sách các doanh nghiệp kèm theo ý kiến yêu cầu, gửi cơ quan thuế các địa phương nơi quản lý doanh nghiệp (kèm theo hồ sơ nhập khẩu theo quy định và báo cáo quyết toán của doanh nghiệp), để cơ quan thuế chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra quyết toán.

- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra quyết toán thuế, cơ quan Thuế các địa phương phải báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) về kết quả kiểm tra quyết toán (theo nội dung: số doanh nghiệp, mặt hàng quyết toán, tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được, số thuế phải truy thu, truy hoàn của từng doanh nghiệp, số doanh nghiệp chưa thực hiện quyết toán).

Đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục hải quan, Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử theo hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình quyết toán nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn kịp thời.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2865/TC/TCT ngày 28/03/2003 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí-điện-điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!