Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2834/BBCVT-KHTC của Bộ Vưu chính,Viễn thông về việc thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ

Số hiệu: 2834/BBCVT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 2834 /BBCVT-KHTC
V/v: Thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ


Hà Nội, ngày 15  tháng 12  năm 2006

 

Kính gửi: Các Sở Bưu chính Viễn thông

 

Bộ Bưu chính Viễn thông đã ra quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 về việc ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, và doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin. Để thực hiện tốt chế độ báo cáo này, Bộ Bưu chính Viễn thông đề nghị các Sở Bưu chính Viễn thông như sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng, đồng thời phổ biến tuyên truyền cho các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp tại địa phương.

2. Tổ chức cơ sở dữ liệu, đảm bảo các số liệu được phân tổ chi Tiết đến từng đơn vị báo cáo; thực hiện lưu trữ, cập nhật, cung cấp thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử với các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo nhanh chóng, chuẩn xác, an toàn, và chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ định kỳ theo 02 Phụ lục kèm theo văn bản này bằng hình thức văn bản và bằng điện tử. Báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông (Số 18- Nguyễn Du, Hà Nội); Bản báo cáo điện tử gửi về Bộ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ tt_tt@mpt.gov.vn; .

4. Vì đây là chế độ báo cáo ban hành tạm thời, đề nghị Sở Bưu chính Viễn thông, các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện cần xem xét, tổng hợp các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng thông tin liên quan, để Bộ Bưu chính Viễn thông hoàn thiện chế độ báo cáo theo các quy định hiện hành. Các ý kiến đóng góp đề nghị bằng văn bản và gửi về Bộ Bưu chính Viễn thông (Vụ Kế hoạch Tài chính, Số 18-Nguyễn Du, Hà Nội).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng, các Thứ trưởng
-Các đơn vị thuộc Bộ
-Lưu VT, KHTC

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

CLICK ĐÔI VÀO BIỂU TƯỢNG BÊN DƯỚI ĐỂ MỞ FILE ĐÍNH KÈM

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2834/BBCVT-KHTC của Bộ Vưu chính,Viễn thông về việc thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22