Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 27/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc mất hóa đơn mua hàng

Số hiệu: 27/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/TCT-PCCS
V/v: mất hóa đơn mua hàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Sơn ICI

Trả lời công văn số 1710/2006/ICI-CV ngày 18/10/2006 của Công ty Liên doanh Sơn ICI đề nghị hướng dẫn vướng mắc đối với trường hợp mất hóa đơn mua hàng (liên 2) do nguyên nhân khách quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.8, mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh khi mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai".

Trường hợp Công ty TNHH Hoàng Yến khi trả lại hàng cho Công ty liên doanh Sơn ICI đã xuất hóa đơn GTGT cho Công ty liên doanh Sơn ICI nhưng bị thất lạc hóa đơn, nếu công ty TNHH Hoàng Yến đã kê khai nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn bị thất lạc thì Công ty liên doanh ICI được khấu trừ nếu có các tài liệu như: Biên bản thỏa thuận nguyên tắc cho việc chấm dứt Hợp đồng giữa công ty Sơn ICI và công ty Hoàng Yến; Biên bản xác nhận thất lạc hóa đơn và giao nhận chứng từ giữa công ty Sơn ICI và công ty Hoàng Yến; giấy xác nhận của công ty Hoàng Yến về các hóa đơn bị thất lạc; Bản sao Liên 1 các hóa đơn GTGT mà công ty Hoàng Yến đã xuất cho công ty Sơn ICI; tờ khai thuế GTGT và bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào đính kèm theo tờ khai thuế GTGT của tháng 9 và 10 năm 2005 của công ty Hoàng Yến; xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc Công ty Hoàng Yến đã kê khai và nộp thuế GTGT đối với số hóa đơn nêu trên.

Công ty Sơn ICI bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Sơn ICI được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 27/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc mất hóa đơn mua hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.332
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6