Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 266/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc đăng ký chuyển lỗ

Số hiệu: 266/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266/TCT-ĐTNN
V/v: Đăng ký chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH nông sản Đài Việt

 

Trả lời công văn số 40/2005 ngày 27/12/2005 của Công ty TNHH nông sản Đài Việt về việc đăng ký chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 4 công văn số 11684 BTC/TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính:

Trường hợp năm 2000 Công ty phát sinh lỗ thì số lỗ của năm 2000 sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo trong thời hạn không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ (trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2005).

Vì vậy, đề nghị của Công ty được chuyển lỗ năm 2000 vào các năm từ năm 2006 đến năm 2010 là không phù hợp với các quy định trên/

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH nông sản Đài Việt được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 266/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc đăng ký chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.919

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75