Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn kiểm tra việc lập và sử dụng công quỹ

Số hiệu: 2640/TTr-BTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 31/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2640/TTr-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2640/TTR-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VIỆC LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG QUĨ

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Chỉ thị số 11/1999/CT-TTg ngày 06/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra và chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng các nguồn công quĩ. Bộ Tài chính xin gửi đến các Bộ, ngành, các địa phương bản hướng dẫn triển khai việc kiểm tra việc sử dụng các nguồn công quỹ như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1- Xác định ở từng Bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm tra có những loại quĩ gì, những loại quĩ nào được hình thành đúng, những loại quĩ nào lập không đúng quy định của Nhà nước.

2- Phát hiện các sai phạm trong việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ để kiến nghị xử lý phù hợp.

3- Tập trung kiểm tra được các quĩ có số thu, chi lớn và các quĩ trích lập và sử dụng không được Nhà nước quy định.

II- ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương (tỉnh, huyện và xã).

III- THỜI KỲ KIỂM TRA: NĂM 1998

IV- NỘI DUNG KIỂM TRA

1- Đối với các quĩ lập theo các chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Xác định những quĩ hiện có: hiện đang có những quĩ gì, nguồn hình thành các quĩ này? số đã trích lập?

Kiểm tra việc lập và sử dụng có đúng nội dung, mục đích theo các quy định của Nhà nước không? có tình trạng thu, chi ngoài sổ sách, ngoài quyết toán không? có xảy ra lãng phí, mất mát không?

2- Đối với các quĩ lập chưa có chế độ của Nhà nước qui định.

- Xác định rõ nguồn hình thành các quĩ, số đã trích lập? Tổ chức, người ra qui định trích lập quĩ?

- Việc quản lý, sử dụng: xác định số đã chi, nội dung và đối tượng chi, (như: chi trợ cấp, chi mua sắm tài sản, chi thưởng, quà biếu...). Việc thanh quyết toán như thế nào?

- Số dư đến thời điểm thanh tra (tiền mặt tồn quĩ, dư tạm ứng, cho vay, gửi tiết kiệm, dư tiền gửi ngân hàng...). Quĩ này tiếp tục thu, chi hay đã chấm dứt, thời gian chấm dứt?

- Các văn bản, tài liệu liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng.

- Xác định nguyên nhân, mức độ và hậu quả của việc sai phạm do trích lập, quản lý và sử dụng quĩ không đúng qui định.

- Đối với các quĩ lập chưa hợp pháp nhưng có ý nghĩa thiết thực, cần xác định tình hình quản lý và sử dụng để nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý phù hợp.

V- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

- Hướng dẫn cho các đơn vị tự kiểm tra và báo cáo tình hình các quĩ hiện có trong đơn vị mình, tự đánh giá ưu khuyết điểm trong việc quản lý và sử dụng công quỹ, nên các biện pháp khắc phục và chấn chỉnh những việc chưa đúng.

- Tuỳ tình hình cụ thể của ngành, địa phương có thể lập các đoàn kiểm tra, các bộ phận theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai và kết quả việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng.

- Thời gian tiến hành như sau:

+ Từ ngày 20/6/1999 đến ngày 15/7/1999: các Bộ, Ngành, các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW tự thực hiện thanh tra các đơn vị thuộc Bộ, Ngành, địa phương quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .

+ Từ ngày 16/7/1999 đến ngày 20/7/1999 các Bộ, Ngành, địa phương tổng hợp kết quả thanh tra để báo cáo Bộ Tài chính.

+ Từ ngày 21/7/1999 đến ngày 30/7/1999 Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thanh tra để báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Ngành và các địa phương, khẩn trương tổ chức thực hiện để đợt kiểm tra việc lập và sử dụng công quĩ đạt kết quả.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn kiểm tra việc lập và sử dụng công quỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status