Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2638 TC/NSNN ngày 15/03/2004 của Bộ Tài chính về việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2003

Số hiệu: 2638TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2638 TC/NSNN
V/v gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2003

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và quy định tại Điểm 7.4.2. Mục V của Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 cảu Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2003 gửi Bộ Tài chính, đồng thời gửi Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể như sau:

1/ Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương khi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2003 gửi Bộ Tài chính theo Quyết định tại Thông tư số 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2000 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi Kiểm toán Nhà nước.

- Thời hạn báo cáo gửi Kiểm toán nhà nước: chậm nhất trước ngày 01/10/2004.

2/ Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Khi báo cáo quyết toán ngân sách năm 203 gửi Bộ Tài chính theo hướng dẫn tại công văn số 12535 TC/NSNN ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003; đồng thời gửi Kiểm toán Nhà nước các báo cáo sau:

- Báo cáo cân đối quyết toán ngân sách địa phương (Biểu số 01/QT)

- Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước (Biểu số 02/QT)

- Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương (Biểu số 03/QT)

- Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước theo Mục lục NSNN (Biểu số 04/QT).

- Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương theo Mục lục NSNN (Biểu số 05/QT).

Thời hạn báo cáo gửi Kiểm toán Nhà nước: chậm nhất trước 01/10/2004.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện công tác gửi báo cáo quyết toán về Kiểm toán Nhà nước theo quy định trên./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2638 TC/NSNN ngày 15/03/2004 của Bộ Tài chính về việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123