Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2572/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2572/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2572/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh
(Đ/c: xã Gia Thanh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty Đá Gia Thanh nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Đề nghị chính sách về thuế, phí giảm mức thu phí môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại như đá, đất, cát, sỏi dùng cho san lấp mặt bằng và xây dựng vì hiện nay mức thu phí quá cao.

2. Người lao động trong công ty tự đầu tư phương tiện như ô tô, máy móc để làm thuê cho công ty. Cục thuế đến kiểm tra quyết toán đề nghị cá nhân phải mua hóa đơn lẻ. Thủ tục cấp hóa đơn lẻ đòi hỏi phải có chứng minh thư và đơn đề nghị của cá nhân, Công ty không nộp hộ được. Trong khi số lượng người lao động làm cho công ty rất lớn, trên 200 người. Xin hỏi Công ty có quyền đòi hỏi họ đi mua hóa đơn lẻ để nộp cho Công ty không?

Trả lời:

1. Về phí môi trường đối với khai thác khoáng sản không phải kim loại như đá, đất, cát, sỏi, Tổng cục Thuế xin ghi nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Đá Gia Thanh và sẽ nghiên cứu, xem xét, trình các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Về đề nghị cấp hóa đơn lẻ:

Tại điểm 6 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Đối với cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Đá Gia Thanh có thuê ô tô, máy móc của người lao động trong Công ty để làm thuê cho Công ty và khoản tiền làm thuê này của người lao động có phương tiện nhận được không bao gồm tiền lương thì Công ty phải đề nghị người lao động đến cơ quan thuế làm thủ tục mua hóa đơn lẻ để xuất cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Đá Gia Thanh biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, TTTĐ, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2572/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status