Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2571/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2571/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2571/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MAERSK Việt Nam
(Đ/c: Số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Maersk Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đã có công văn chấp thuận của Bộ Tài chính về việc sử dụng đồng Đô la Mỹ trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính. Công ty cũng đã làm thủ tục đăng ký và sử dụng hóa đơn đặc thù (tự in) với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và cũng đã được chấp thuận về nội dung, mẫu biểu. Tuy nhiên, do đặc thù ngành kinh doanh của chúng tôi nên các khoản phí dịch vụ cũng như tiền thu được từ khách hàng chủ yếu bằng đồng Đô la Mỹ nên chúng tôi muốn hỏi chúng tôi có được phép viết hóa đơn bằng đồng Đô la Mỹ như của ngành khách sạn và như nội dung công văn chấp thuận của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về mẫu hóa đơn của chúng tôi.

Trả lời:

Tại điểm 3 Mục II Chương I Phần thứ nhất Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối hướng dẫn: “Người cư trú là tổ chức có các khoản thu ngoại tệ là tiền mặt theo quy định tại khoản 2 (đ) Mục II Chương I Phần thứ nhất Thông tư này phải có giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt ở trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp”.

Tại điểm 6 Mục III Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Maersk Việt Nam có giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt ở trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp thì được thu tiền ngoại tệ của khách hàng và phát hành hóa đơn bằng ngoại tệ, trên hóa đơn phải ghi tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàn Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ để có cơ sở xác định chỉ tiêu tiền thuế GTGT (nếu có) quy đổi ra Đồng Việt Nam làm căn cứ tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Maersk Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TTTĐ, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2571/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9