Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2567/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2567/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2567/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Thành
Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Sơn – Kỳ Sơn – Hòa Bình

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Việt Thành nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT của hộ cá thể nộp thuế khoán (hộ cá thể sử dụng hóa đơn mẫu 02 GTGT), sau đó bán cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Do đó, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng phải nộp thuế GTGT đầu ra. Kiến nghị: chỉ dùng chung 1 mẫu hóa đơn GTGT đồng loạt cho tất cả các đối tượng.

Trả lời:

Tại điểm 1.6 mục VI phần B Thông tư 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn:

“1.6- Đối tượng sử dụng hóa đơn:

a- Đối với hóa đơn Giá trị gia tăng gồm:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán đúng giá hàng hóa chịu thuế GTGT áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

b- Đối với hóa đơn bán hàng thông thường gồm:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán đúng giá hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán đúng giá hàng hóa chịu thuế GTGT áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

- Các hộ sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, ấn định ổn định 6 tháng, cả năm, các hoạt động kinh doanh không thường xuyên được sử dụng hóa đơn lẻ do cơ quan thuế lập…”.

Theo hướng dẫn nêu trên, hiện nay việc sử dụng hóa đơn được áp dụng căn cứ vào phương pháp tính thuế GTGT của đối tượng nộp thuế. Do vậy đối tượng nộp thuế áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau thì sử dụng loại hóa đơn khác nhau.

Về kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để trình các cấp có thẩm quyền khi sửa đổi Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TTTĐ, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2567/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status