Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2513TC/TCT về việc xác định chi phí của Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2513TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2513TC/TCT
V/v: xác định chi phí của Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam

Trả lời công văn số 0110/2004/LTR-GM01 ngày 1/10/2004 của Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam về việc xác định chi phí của Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 51 TC/TCT ngày 3/7/1993, số 74 TC/TCT ngày 20/10/1997, số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999, số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định: khoản chi phí sử dụng bản quyền, chuyển giao công nghệ, sử dụng của các đối tượng sở hữu công nghệ… theo các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế lợi tức (TNDN) của doanh nghiệp.

Căn cứ theo các quy định trên và Quyết định số 220/QĐ-BKHCN ngày 25/2/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Hợp đồng chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam, tại các Điều 3, Điều 4 đã quy định cụ thể các khoản chi phí được coi là chi phí chuyển giao công nghệ và thời hạn của hợp đồng là 10 năm kể từ ngày Hợp đồng được phê duyệt. Vì vậy, các khoản chi phí có liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên được Công ty chi trả cho bên chuyển giao công nghệ trước ngày Hợp đồng được phê duyệt và không đúng với quy định tại Điều 3 đều không được tính là chi phí chuyển giao công nghệ của Hợp đồng này để tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2513TC/TCT về việc xác định chi phí của Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196