Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2461/TCT-DNK về tham gia hướng dẫn một số điểm của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2461/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2461/TCT-DNK
V/v: Tham gia hướng dẫn một số điểm của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Thị trường – Bộ Thương mại

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 286/QLTT-NV1 ngày 19/06/2007 của Cục Quản lý thị trường gửi kèm theo dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2007/TLTL-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Sau khi nghiên cứu dự thảo công văn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1. Cụm từ “địa điểm khác” được quy định trong điểm a Khoản 5 Mục I Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT nêu trên được hiểu là nơi dùng để tập kết, chứa, nơi trung chuyển hàng hóa,… không được liệt kê trong Thông tư này.

Điểm 2. Đề nghị bỏ đoạn “Nếu hàng hóa nhập khẩu có tem dán theo quy định nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo thì vẫn bị coi là hàng nhập lậu vì tem hàng nhập khẩu là môt loại chứng từ “đặc biệt” trong chế độ hóa đơn, chứng từ.” vì:

Hàng hóa nhập khẩu có dán tem là hàng hóa đã được kê khai Hải quan do đó không phải là hàng hóa nhập lậu, nếu không có hóa đơn, chứng từ kèm theo đề nghị xử lý theo Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT nêu trên. Trường hợp nếu kiểm tra thấy tem dán trên hàng hóa là tem không hợp lệ thì xử lý theo Khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT nêu trên.

Do đó, điểm này hướng dẫn lại như sau:

Nếu hàng hóa nhập khẩu có tem dán theo quy định nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo bị xử lý theo Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT ngày 28/02/2007 của liên Bộ.

Trên đây là một số điểm Tổng cục Thuế tham gia với Cục Quản lý thị trường./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2461/TCT-DNK về tham gia hướng dẫn một số điểm của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.312

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227