Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 226/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

Số hiệu: 226/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 226/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1851/TTHT-CTBT ngày 01/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh (bên xuất khẩu) ký kết hợp đồng ngoại thương với cá nhân nước ngoài (bên nhập khẩu) thì các chứng từ báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền nhận được từ tài khoản vãng lai của cá nhân người nước ngoài trực tiếp ký kết hợp đồng với bên xuất khẩu được coi là hợp lệ, cơ sở kinh doanh (bên xuất khẩu) được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 14752/BTC-TCT ngày 23/11/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thông báo cho các cơ sở kinh doanh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 226/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93