Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2200/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2200/TCT-PCCS
V/v: Vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1020 CT-QLAC ngày 15/5/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hóa, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách".

Như vậy, các hộ kinh doanh thường xuyên, hộ kinh doanh nộp thuế ổn định mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển thì vẫn được cơ quan thuế bán hóa đơn quyển để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về việc cấp hóa đơn lẻ cho các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển, hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển thì phải bảo đảm đúng theo Điều kiện hướng dẫn tại Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC nêu trên: có hợp đồng và giấy mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ.

2. Đối với đề xuất của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về thủ tục cấp hóa đơn lẻ cho các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm, hộ kinh doanh đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, chỉ cần tờ khai doanh thu, không cần hợp đồng hay giấy mua bán hàng, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2200/TCT-PCCS ngày 21/06/2006 của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc về cấp hóa đơn lẻ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88