Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2192/TCT-PCCS về cấp phát biên lai thu tiền phạt do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2192/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2192/TCT-PCCS
V/v: cấp phát biên lai thu tiền phạt

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trả lời công văn số 1140/CT-THDT ngày 09/4/2007 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về thanh quyết toán biên lai thu tiền phạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 và điểm 6 mục A, phần II Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng nộp tiền phạt vi phạm hành chính có quy định:

“1. Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính được quản lý, sử dụng theo quy định về Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và quy định tại Thông tư này.”

“3. Khi sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền thu tiền phạt, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu và cơ quan, tổ chức được uỷ quyền thu tiền phạt phải đảm quy định sau:

c) Hàng tháng, hàng quý cơ quan, tổ chức sử dụng biên lai thu tiền phạt báo cáo với cơ quan giao hoặc cấp biên lai về tình hình sử dụng biên lai thu tiền phạt. Hết năm phải thực hiện quyết toán số biên lai đã sử dụng với cơ quan thuế (nếu nhận biên lai tại cơ quan thuế); trường hợp nhận biên lai tại Kho bạc Nhà nước thì quyết toán với Kho Bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước quyết toán với cơ quan thuế; số biên lai còn tồn được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.”

“6. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, cấp phát và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt thống nhất trong phạm vi cả nước”

Tại công văn số 4209/TCT-PCCS ngày 14/11/2006 v/v cấp phát biên lai thu tiền phạt có hướng dẫn:

“- Tổng cục Thuế có trách nhiệm in, phát hành biên lai thu tiền phạt giao cho Cục Thuế các tỉnh để cấp phát cho Kho bạc Nhà nước tỉnh sử dụng theo kế hoạch. Việc giao nhận biên lai thu tiền phạt giữa Cục Thuế và KBNN tỉnh phải kiểm đếm, lập biên bản ghi rõ số lượng tờ, quyển, sêri, mệnh giá (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý ấn chỉ thuế.

- KBNN tỉnh có trách nhiệm giao biên lai cho KBNN huyện; các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thu phạt trực tiếp và các cơ quan, đơn vị được KBNN uỷ quyền thu phạt.

- Đối với các khoản tiền phạt do UBND xã thu theo thẩm quyền thì Ban Tài chính xã nhận biên lai thu tiền phạt từ Kho bạc Nhà nước huyện và sử dụng để thu tất cả các loại tiền phạt tại xã, phường.”

Căn cứ quy định nêu trên thì các cơ quan trực tiếp thu phải thực hiện thanh quyết toán tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phạt với KBNN địa phương nơi cấp, phát biên lai thu tiền phạt; sau đó cơ quan thuế mới thực hiện thanh quyết toán trực tiếp tình hình sử dụng biên lai thu tiền phạt với KBNN. Vì vậy, liên 4 Biên lai thu tiền phạt (CTT45) được lưu tại cơ quan trực tiếp thu làm cơ sở để kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng biên lai với KBNN.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- KBNN TW;
- KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2192/TCT-PCCS về cấp phát biên lai thu tiền phạt do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.634

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159